زیان تلفیقی خساپا به 1091 ريال در هر سهم رسید

زیان تلفیقی خساپا به 1091 ريال در هر سهم رسید
خلاصه اخبار

شرکت سایپا در صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی 6 ماهه اعلام کرد هرسهم با زیان یک هزار و 91ریالی مواجه است.

به گزارش سیگنال به نقل از بازار سرمایه (سنا)، شرکت سایپا صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۷ را اعلام کرد. در این گزارش زیان تلفیقی خساپا به ازای هر سهم یک هزار و ۹۱ریال منتشر شده است.

این شرکت در گزارش تلفیقی خود با زیان عملیاتی ۳۳هزار و ۶۶۸ میلیارد ریالی و زیان خالص ۴۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریالی مواجه شده است. زیان انباشته شرکت نیز ۱۳۹ هزارمیلیارد ریال است.

«خساپا» زیان هرسهم شرکت اصلی را ۵۷۴ ریال اعلام کرده است. زیان انباشته شرکت اصلی ۳۳ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال و زیان خالص را ۲۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال منتشر شده است.

این شرکت در گزارش منتشر شده خود اعلام کرد که با توجه به اقتصاد کشور، تغییرات در نرخ ارز و نهاده های تولید، احتمال تغییرات در ترکیب تولید و فروش وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر با توجه به عملیات شرکت و تولید و فروش در طی ۶ماهه دوم سال۹۷ میزان تغییرات در هزینه های مذکور تعیین خواهد شد. همچنین در خصوص درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز شناسایی درآمد پس از برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر ممکن خواهد بود.

«خساپا» قصد دارد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۷ محصولات خود را به منظور افزایش سهم بازار را توسعه دهد. علاوه بر این افزایش نرخ محصولات به منظور جبران زیانهای تحمیل شده در دستور کار قرار دارد. همچنین در کنار اقدامات جاری جهت افزایش نرخ محصولات، بازنگری در هزینه های مختلف تولیدی و عملیاتی و مالی جهت کاهش و بهینه سازی آنها در دستور کار دارد.