روند کاهشی قیمت مسکن در فروردین 1401

روند کاهشی قیمت مسکن در فروردین 1401

براساس آمار بانک مرکزی در فروردین 1401 تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده شهر تهران حدود 3400 هزار فقره بوده است که نسبت به اسفند 49.9 درصد کاهش یافته است و نسبت به فروردین 1400 حدود 63.7 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 342.7 میلیون ریال بوده است. این مقدار نسبت به اسفند 2.4 درصد کاهش و نسبت به فروردین سال 1400 نیز  16.9 درصد افزایش یافته است.

تعداد واحد های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا به این صورت است که از مجموع 3427 واحد مسکونی معامله شده واحد های تا 5 سال ساخت با سهم 28.7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که این سهم نسبت به فروردین سال 1400 حدود 6.3 واحد درصد کاهش یافته است.

 واحدهای 16 تا 20 سال ساخت با سهم 16.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند که این سهم نسبت به فروردین سال 1400 حدود 1.3 واحد درصد کاهش یافته است.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده شهر تهران در فروردین 1401 نشان می‌دهد که طبق مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع دارای سهمی معادل 56.3 درصد می‌باشند.

واحد های مسکونی در دامنه قیمت 20 تا 25 میلیون به ازای هر متر مربع با سهم 15.7 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

واحد های مسکونی به ارزش 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 500 میلیون تومان با سهم 19.1 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده در تهران را داشته اند.

آیا اجاره مسکن رشد داشته است؟

در فروردین ماه 1401 شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به فروردین سال 1400 به ترتیب معادل 45.6 درصد و 50.1 درصد رشد را نشان می‌دهد. این درصد ها نشان دهنده رشد هستند.

برای مشاهده آخرین اخبار بازار مسکن می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.