روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

عزیزالله مهدیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پاسخ به این پرسش که طی سال های گذشته و بر اساس تفاهم نامه های امضا شده با سازمان های مختلف مثل کمیته امداد قرار بود برای محرومین مسکن احداث شود. آیا این تفاهمنامه ها اجرایی شد؟ گفت: بر اساس تفاهم نامه هایی که با سازمان های مختلف مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد منعقد شد، تاکنون 100 هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در مناطق مختلف احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه مطمنا با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب این واحدهای مسکونی تا پایان سال جاری نیز 50 هزار واحد مسکونی به این آمار اضافه خواهد شد ادامه داد: در کنار ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی، بنیاد مسکن در برنامه خود ساخت مسکن محرومین در قالب خانواده های دو معلول و بالاتر با همکاری سازمان های ذیربط آغاز کرده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده ، آمار ساخت مسکن محرومین تا پایان سال به 150 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.
مهدیان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های عامل تسهیلات 50 میلیونی مسکن روستایی را ابلاغ کرده اند؟ گفت: بر اساس قانون و مصوبه دولت امسال تسهیلات مسکن روستایی از 40 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس مصوبه دولت هفت بانک( مسکن، سپه،تجارت، رفاه، ملت، ملی و صادرات) مقرر شد تا تسهیلات 50 میلیونی را پرداخت کنند. بنابراین تلاش ما این است تا سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و احداث شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطر نشان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه مزبور در اردیبهشت ماه تاکنون بالغ بر 130 هزار فقره تسهیلات از سوی هفت بانک عامل ابلاغ شده است و می توان گفت ساخت حدود 44 هزار واحد مسکونی رو به اتمام است.
وی تاکید کرد: این تسهیلات با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی سهم خود را در تکمیل و ساخت یک واحد مسکونی نسبت به روزهایی که این مصوبه ابلاغ می شد از دست داده است اما هدف از اعطای تسهیلات ، مقاوم سازی و قابل سکونت کردن واحدهای مسکونی روستایی است.
مهدیان خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که ساخت مسکن روستایی با مکان یابی بهتری انجام شود و واحدهایی که در محدوده سیل هستند به مکان های دیگر جا به جا شوند.

روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

عزیزالله مهدیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پاسخ به این پرسش که طی سال های گذشته و بر اساس تفاهم نامه های امضا شده با سازمان های مختلف مثل کمیته امداد قرار بود برای محرومین مسکن احداث شود. آیا این تفاهمنامه ها اجرایی شد؟ گفت: بر اساس تفاهم نامه هایی که با سازمان های مختلف مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد منعقد شد، تاکنون 100 هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در مناطق مختلف احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه مطمنا با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب این واحدهای مسکونی تا پایان سال جاری نیز 50 هزار واحد مسکونی به این آمار اضافه خواهد شد ادامه داد: در کنار ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی، بنیاد مسکن در برنامه خود ساخت مسکن محرومین در قالب خانواده های دو معلول و بالاتر با همکاری سازمان های ذیربط آغاز کرده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده ، آمار ساخت مسکن محرومین تا پایان سال به 150 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.
مهدیان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های عامل تسهیلات 50 میلیونی مسکن روستایی را ابلاغ کرده اند؟ گفت: بر اساس قانون و مصوبه دولت امسال تسهیلات مسکن روستایی از 40 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس مصوبه دولت هفت بانک( مسکن، سپه،تجارت، رفاه، ملت، ملی و صادرات) مقرر شد تا تسهیلات 50 میلیونی را پرداخت کنند. بنابراین تلاش ما این است تا سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و احداث شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطر نشان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه مزبور در اردیبهشت ماه تاکنون بالغ بر 130 هزار فقره تسهیلات از سوی هفت بانک عامل ابلاغ شده است و می توان گفت ساخت حدود 44 هزار واحد مسکونی رو به اتمام است.
وی تاکید کرد: این تسهیلات با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی سهم خود را در تکمیل و ساخت یک واحد مسکونی نسبت به روزهایی که این مصوبه ابلاغ می شد از دست داده است اما هدف از اعطای تسهیلات ، مقاوم سازی و قابل سکونت کردن واحدهای مسکونی روستایی است.
مهدیان خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که ساخت مسکن روستایی با مکان یابی بهتری انجام شود و واحدهایی که در محدوده سیل هستند به مکان های دیگر جا به جا شوند.

روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

عزیزالله مهدیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پاسخ به این پرسش که طی سال های گذشته و بر اساس تفاهم نامه های امضا شده با سازمان های مختلف مثل کمیته امداد قرار بود برای محرومین مسکن احداث شود. آیا این تفاهمنامه ها اجرایی شد؟ گفت: بر اساس تفاهم نامه هایی که با سازمان های مختلف مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد منعقد شد، تاکنون 100 هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در مناطق مختلف احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه مطمنا با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب این واحدهای مسکونی تا پایان سال جاری نیز 50 هزار واحد مسکونی به این آمار اضافه خواهد شد ادامه داد: در کنار ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی، بنیاد مسکن در برنامه خود ساخت مسکن محرومین در قالب خانواده های دو معلول و بالاتر با همکاری سازمان های ذیربط آغاز کرده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده ، آمار ساخت مسکن محرومین تا پایان سال به 150 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.
مهدیان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های عامل تسهیلات 50 میلیونی مسکن روستایی را ابلاغ کرده اند؟ گفت: بر اساس قانون و مصوبه دولت امسال تسهیلات مسکن روستایی از 40 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس مصوبه دولت هفت بانک( مسکن، سپه،تجارت، رفاه، ملت، ملی و صادرات) مقرر شد تا تسهیلات 50 میلیونی را پرداخت کنند. بنابراین تلاش ما این است تا سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و احداث شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطر نشان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه مزبور در اردیبهشت ماه تاکنون بالغ بر 130 هزار فقره تسهیلات از سوی هفت بانک عامل ابلاغ شده است و می توان گفت ساخت حدود 44 هزار واحد مسکونی رو به اتمام است.
وی تاکید کرد: این تسهیلات با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی سهم خود را در تکمیل و ساخت یک واحد مسکونی نسبت به روزهایی که این مصوبه ابلاغ می شد از دست داده است اما هدف از اعطای تسهیلات ، مقاوم سازی و قابل سکونت کردن واحدهای مسکونی روستایی است.
مهدیان خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که ساخت مسکن روستایی با مکان یابی بهتری انجام شود و واحدهایی که در محدوده سیل هستند به مکان های دیگر جا به جا شوند.

روند مناسب پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن روستایی

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

عزیزالله مهدیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پاسخ به این پرسش که طی سال های گذشته و بر اساس تفاهم نامه های امضا شده با سازمان های مختلف مثل کمیته امداد قرار بود برای محرومین مسکن احداث شود. آیا این تفاهمنامه ها اجرایی شد؟ گفت: بر اساس تفاهم نامه هایی که با سازمان های مختلف مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد منعقد شد، تاکنون 100 هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در مناطق مختلف احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه مطمنا با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب این واحدهای مسکونی تا پایان سال جاری نیز 50 هزار واحد مسکونی به این آمار اضافه خواهد شد ادامه داد: در کنار ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی، بنیاد مسکن در برنامه خود ساخت مسکن محرومین در قالب خانواده های دو معلول و بالاتر با همکاری سازمان های ذیربط آغاز کرده است و به نظر می رسد با توجه به اینکه 100 هزار واحد مسکونی ساخته شده ، آمار ساخت مسکن محرومین تا پایان سال به 150 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.
مهدیان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های عامل تسهیلات 50 میلیونی مسکن روستایی را ابلاغ کرده اند؟ گفت: بر اساس قانون و مصوبه دولت امسال تسهیلات مسکن روستایی از 40 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس مصوبه دولت هفت بانک( مسکن، سپه،تجارت، رفاه، ملت، ملی و صادرات) مقرر شد تا تسهیلات 50 میلیونی را پرداخت کنند. بنابراین تلاش ما این است تا سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و احداث شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطر نشان کرد: از زمان ابلاغ مصوبه مزبور در اردیبهشت ماه تاکنون بالغ بر 130 هزار فقره تسهیلات از سوی هفت بانک عامل ابلاغ شده است و می توان گفت ساخت حدود 44 هزار واحد مسکونی رو به اتمام است.
وی تاکید کرد: این تسهیلات با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی سهم خود را در تکمیل و ساخت یک واحد مسکونی نسبت به روزهایی که این مصوبه ابلاغ می شد از دست داده است اما هدف از اعطای تسهیلات ، مقاوم سازی و قابل سکونت کردن واحدهای مسکونی روستایی است.
مهدیان خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که ساخت مسکن روستایی با مکان یابی بهتری انجام شود و واحدهایی که در محدوده سیل هستند به مکان های دیگر جا به جا شوند.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
28 دی 1399