روند رشد شاخص امید به زندگی در ایران

روند رشد شاخص امید به زندگی در ایران
خلاصه اخبار

شاخص اميد به زندگی از حدود ۵۰ سال در سال‌های پايانی دوره پهلوی به بيش از ۷۰ سال در سال‌های اخير رسيده است.

به گزارش سیگنال، بهبود سلامت و افزايش مراقبت‌های بهداشتی از جمله عوامل بهبود اين شاخص محسوب می‌شود.