روند رشد شاخص‌های توسعه انسانی در ایران

روند رشد شاخص‌های توسعه انسانی در ایران
خلاصه اخبار

ايران پس از انقلاب خود را از يک كشور با شاخص توسعه انسانی پايين و متوسط (حدود ۰/۵۷) به شاخص توسعه انسانی بالا ۰/۸۰ رسانده است.

 به گزارش سیگنال، در حال حاضر، ايران در شاخص توسعه انسانی جايگاه ۶۸ام را در جهان دارا بوده و جزء كشورهای با توسعه انسانی بالا از ديد سازمان ملل محسوب می‌شود.