روند رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ایران

روند رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ایران
خلاصه اخبار

روند رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ایران براساس برابري قدرت خريد (۲۰۱۸-۱۹۸۰)

به گزارش سیگنال، روند افزايش توليد (درآمد) سرانه طي اين سال‌ها به گونه‌ اي بوده است كه از ۴.۶ هزار دلار در سال ۱۹۸۰ به بيش از ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسيده است.