رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: سهم راه آهن از ترانزیت زمینی از 10 درصد در سال 98، به 30 درصد در 6 ماهه اول امسال رسید.
آقای رسولی افزود: در حالیکه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا سه ماه مرز‌های ریلی اینچه برون، سرخس و میرجاوه مسدود بوده، در 8 ماه امسال بیش از 410 هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ریلی کشورمان انجام شد.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: سهم راه آهن از ترانزیت زمینی از 10 درصد در سال 98، به 30 درصد در 6 ماهه اول امسال رسید.
آقای رسولی افزود: در حالیکه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا سه ماه مرز‌های ریلی اینچه برون، سرخس و میرجاوه مسدود بوده، در 8 ماه امسال بیش از 410 هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ریلی کشورمان انجام شد.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: سهم راه آهن از ترانزیت زمینی از 10 درصد در سال 98، به 30 درصد در 6 ماهه اول امسال رسید.
آقای رسولی افزود: در حالیکه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا سه ماه مرز‌های ریلی اینچه برون، سرخس و میرجاوه مسدود بوده، در 8 ماه امسال بیش از 410 هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ریلی کشورمان انجام شد.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: سهم راه آهن از ترانزیت زمینی از 10 درصد در سال 98، به 30 درصد در 6 ماهه اول امسال رسید.
آقای رسولی افزود: در حالیکه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا سه ماه مرز‌های ریلی اینچه برون، سرخس و میرجاوه مسدود بوده، در 8 ماه امسال بیش از 410 هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ریلی کشورمان انجام شد.

رشد ۲۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ایران.

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: سهم راه آهن از ترانزیت زمینی از 10 درصد در سال 98، به 30 درصد در 6 ماهه اول امسال رسید.
آقای رسولی افزود: در حالیکه به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا سه ماه مرز‌های ریلی اینچه برون، سرخس و میرجاوه مسدود بوده، در 8 ماه امسال بیش از 410 هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ریلی کشورمان انجام شد.
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
4 بهمن 1399