رشد ۱۱۰ درصدی سود هر سهم “بنیرو”

رشد ۱۱۰ درصدی سود هر سهم “بنیرو”
خلاصه اخبار

شرکت نیرو ترانس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۸۸۰ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۱۱۰ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت نیرو ترانس با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت نیرو ترانس در دوره یاد شده، مبلغ ۴۴۰ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۸۸۰ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۶۶۶ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“بنیرو” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۱۰ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۲۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع: http://radiosaham.ir

برچسب‌ها