رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت می‌شود

رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت می‌شود

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از ایسنا، صندوق بین المللی پولدر گزارش اولیه خود از وضعیت اقتصادی جهان در سال 2021 پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس از سه سال از رکود خارج شود. به گفته این نهاد، پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال ایران مثبت سه درصد باشد. از سوی دیگر انتظار می رود نرخ تورم در ایران کماکان در سطح بالایی باقی بماند و به طور متوسط در سال 2021 تورم 30 درصدی برای کشور پیش بینی شده است.

در ادامه پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص همسایگان ایران آورده شده است:

1- ترکیه

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 6 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 11.9 درصد

2- افغانستان

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 4 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 4.8 درصد

3- امارات

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 1.3 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 1.5 درصد

4- عربستان

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 2.6 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 3.7 درصد

5- روسیه

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت3 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 3.2 درصد

6- آذربایجان

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 2 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 3.1 درصد

7- ارمنستان

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 3.5 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 2 درصد

8- بحرین

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 2.3 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 3.8 درصد

9- پاکستان

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 1.5 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 8.8 درصد

10- قطر

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 2021: مثبت 2.5 درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال 2021: 1.8 درصد