رئیس بانک مرکزی هند: ارزهای دیجیتال هیچ ارزش اساسی ندارند

رئیس بانک مرکزی هند: ارزهای دیجیتال هیچ ارزش اساسی ندارند
خلاصه اخبار

شاکتیکانتا داس، رئیس بانک مرکزی هند بار دیگر بر موضع ضد ارزهای دیجیتال خود تأکید کرده و گفته است که ارزهای دیجیتال هیچ ارزش اساسی و زیربنایی ندارند. او همچنین متقاعد شده که این دارایی‌ها می‌توانند سیستم مالی هند را به‌طور جدی تضعیف کنند. داس برای توجیه نگرش محتاطانه خود نسبت به ارزهای دیجیتال، به سقوط اخیر بازار این دارایی‌ها اشاره کرده است. رئیس بانک مرکزی هند همچنین تأکید کرده است که به نظر می‌رسد نهاد تحت هدایت او، در مورد ارزهای دیجیتال با دولت این کشور همسو است.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال

شاکتیکانتا داس، رئیس بانک مرکزی هند بار دیگر بر موضع ضد ارزهای دیجیتال خود تاکید کرده و گفته است که ارزهای دیجیتال هیچ ارزش اساسی و زیربنایی ندارند. او همچنین متقاعد شده که این دارایی‌ها می‌توانند سیستم مالی هند را به‌طور جدی تضعیف کنند. داس برای توجیه نگرش محتاطانه خود نسبت به ارزهای دیجیتال، به سقوط اخیر بازار این دارایی‌ها اشاره کرده است. رئیس بانک مرکزی هند همچنین تاکید کرده است که به نظر می‌رسد نهاد تحت هدایت او، در مورد ارزهای دیجیتال با دولت این کشور همسو است.