دیپلمات اروپایی از مخالفت ترامپ با تمدید معافیتهای نفتی خبر داد

دیپلمات اروپایی از مخالفت ترامپ با تمدید معافیتهای نفتی خبر داد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که رهبران گروه 7 در ضیافت شام شنبه شب در زمینه متقاعد کردن دونالد ترامپ برای اعطای دوباره معافیتهای نفتی در ارتباط با تحریمهای ایران نتوانستند کاری از پیش ببرند.

به گزارش سیگنال به نقل از فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که رهبران گروه 7 در ضیافت شام شنبه شب در زمینه متقاعد کردن دونالد ترامپ برای اعطای دوباره معافیتهای نفتی در ارتباط با تحریمهای ایران نتوانستند کاری از پیش ببرند.