دو فوریت طرح اصلاح قانون سنجش در دستور

دو فوریت طرح اصلاح قانون سنجش در دستور
خلاصه اخبار

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد به ریاست آقای قالیباف آغاز شد و بررسی تقاضای دوفوریت طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دستورکار نمایندگان قرار دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، ابتدا ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را در دستور دارند.
سپس؛ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عـدالت، طرح نحـوه تشـکیل و فعالیـت تشـکل هـای صـنفی و تخصصی، طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 بـه مـاده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت و تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری را بررسی می‌کنند.
همچنین؛ بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بررسی تقاضای دوفوریت در مـورد طرح ایجـاد مـدیریت متمرکـز جهـت تـامین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه و بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.