دعبید سود 150 تومانی برای هر سهم ساخت

دعبید سود 150 تومانی برای هر سهم ساخت
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، داروسازی دکتر عبیدی با درآمد 997.2 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 380.5 میلیارد تومانی که به ترتیب هر کدام 57 و 63 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هستند سود ناخالص 616.7 میلیارد تومانی ساختند که 53 درصد بیشتر از شش ماهه اول سال 98 است.

سود خالص دعبید در عملکرد شش ماهه اول سال جاری به رقم 301.5 میلیارد تومان رسیده و 111 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بدین ترتیب به ازای هر سهم سود 149.6 تومانی (حدود 150 تومان) محقق شده است.