درهآور با بازدهی شگفت انگیز 202 درصدی

درهآور با بازدهی شگفت انگیز 202 درصدی
خلاصه اخبار

شرکت دارویی ره آورد تامین با نماد درهآور پس از 14 میلیون معامله مجددا صف خرید شد.

نماد درهآور پس از گذشت 22 روز معاملاتی تاکنون بازدهی فوق العاده 202 درصدی را برای سهامداران خود به دنبال داشته است که می توانید در نمودار ذیل افزایش قیمت سهم را مشاهده کنید. به دنبال افزایش عرضه ها بالاخره سهم به تعادل رسید. ولی پس از مدت کمی دوباره با افزایش گرفتن تقاضا سهم به سمت صف خرید خیز برداشت و اکنون با صف خرید 9 میلیونی رو به رو می باشد.

درهآور با بازدهی شگفت انگیز 202 درصدی
نمودار بازدهی قیمت درهاور