درامد وبصاد هزار میلیارد تومان افزایش یافت/ هزینه 7 درصد رشد کرد

درامد وبصاد هزار میلیارد تومان افزایش یافت/ هزینه 7 درصد رشد کرد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بانک صادرات در سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد دو هزار میلیارد تومانی ساخته است. مقایسه درآمد سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد درآمد شرکت در این دوره بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.  این درحالی […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بانک صادرات در سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد دو هزار میلیارد تومانی ساخته است. مقایسه درآمد سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد درآمد شرکت در این دوره بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 این درحالی است که بانک صادرات در سه ماهه منتهی به خرداد 98 هزینه هزار و 978 میلیارد تومانی را رقم زده است. مقایسه هزینه وبصادر در سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هزینه وبصادر تنها 125 میلیارد تومان تومان افزایش یافته است.

بنابراین در سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد بانک صادرات 119% (معادل هزار و 88 میلیارد تومان) و هزینه بانک صادرات 7% (معادل 125 میلیارد تومان افزایش یافته است. بانک صادرات در سه ماهه منتهی به خرداد 97 زیان ناخالص 941 میلیارد تومانی شناسایی کرده است و در سه ماهه منتهی به خرداد 98 وبصادر با مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدها به سود خالص 22 میلیارد تومانی دست یافته است. بررسی دقیق‌تر منابع درآمدی و محل هزینه‌های وبصادر حاکی از آن است که بانک صادرات در هر دو بخش درآمدی و هزینه‌ای کارا عمل کرده است.

درآمد بانک صادرات 1.000 میلیارد تومان افزایش یافت

 در بخش درآمدها بانک صادرات، به دلیل افزایش سود وجه التزام تسهیلات اعطایی به مبلغ 480 میلیارد تومان بخش اصلی افزایش درآمدها را به خود اختصاص داده است از طرفی به دلیل کاهش 98 میلیارد تومانی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری سهم بانک از درآمدهای مشاع افزایش یافته است و برایند افزایش درامد مشاع و کاهش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری موجب رشد 999 درصدی سهم بانک از درآمد مشاع شده است و از 44 میلیارد و 587 میلیون تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 97 به 490 میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است. علاوه بر سهم قابل توجه بانک از درآمدهای مشاع، رشد بانک در درآمدهای غیر مشاع از 867 میلیارد تومان به هزار و 510 میلیارد تومان موجب شد درآمد کل بانک به دو هزار میلیارد تومان برسد.

هزینه بانک صادرات 7% افزایش یافت

در بخش هزینه‌ها بانک صادرات تنها هفت درصد رشد را تجربه کرده است. این درحالی است که رشد عمومی سطح قیمت‌ها در فضای کلان بیش از 20 درصد می‌باشد. کنترل متغیرهای اثرگذار بیرونی بر عملکرد داخلی شرکت غیرقابل کنترل بوده و جهت مدیریت هزینه‌ها، بایستی بانک به کنترل هزینه‌های داخلی بپردازد. محل‌های هزینه‌ای بانک صادرات شامل، هزینه‌های کارکنان، سایر هزینه‌های اجرایی، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه مالی و هزینه کارمزد است.

 در بخش هزینه‌کارکنان و سایر هزینه‌های اجرایی عامل اصلی اثرگذار بر افزایش هزینه‌ها، قانون دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد که در صورت ثبات در تعداد کارمندان و عدم تغییر اندازه بانک، گریز از افزایش هزینه در این بخش غیر ممکن می‌باشد. بنابراین مدیریت هزینه در بخش‌های هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه مالی و هزینه کارمزد از عوامل مهم در کاهش هزینه‌های بانک به شمار می‌رود.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول از 50 میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 97 با کاهش 78 درصدی به 11 میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است. بنابراین هزینه مطالبات مشکوک الوصول 39 میلیارد تومان کاهش یافت. کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول در حالی در بانک صادرات روی داده است که ریسک افزایش مطالبات مشکوک الوصول به دلیل رکود اقتصادی در فضای اقتصادی کشور، افزایش یافته است.

هزینه مالی وبصادر از 681 میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 97 با کاهش 24 درصدی به 518 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب هزینه مالی وبصادر 163 میلیارد تومان کاهش یافت. کاهش هزینه مالی وبصادر نوید بخش مدیریت کارای شرکت در منابع است و در پی تسویه بدهی‌های گذشته، شرکت کمتر به سمت دریافت تسهیلات سوق پیدا کرده است.

هزینه کارمزد بانک از 143 میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 97 با کاهش 19 درصدی به 115 میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است. بنابراین هزینه کارمزد وبصادر 28 میلیارد تومان کاهش یافته است.

عملکرد آتی بانک

بنابراین در پی افزایش درآمد بانک صادرات در سه ماهه منتهی به خرداد 98و کنترل هزینه‌ها و کاهش محل‌های هزینه‌ای، بانک صادرات از زیان 948 میلیارد تومانی خارج شده است و به سود خالص 14 میلیارد تومانی رسیده است. با توجه به افزایش سودده شدن وبصادر در سه ماهه اول 98 وبصادر برای هر سهم سود یک ریالی را شناسایی کرده است.

گروه بانک به دلیل نقش قابل توجه در اقتصاد کشور، از رکود و رونق فضای کلی اقتصاد تاثیر قابل توجهی را می‌پذیرند، گرچه خود عاملی اثرگذار بر اقتصاد کشور به شمار می‌روند. اما رکود اقتصادی به دلیل کند شدن روند صادرات و واردات و عدم تولید و کاهش توان مالی جامعه و شرکت‌ها می‌تواند منجر به کاهش درآمد بانک‌ها و افزایش هزینه این گروه گردد. در این شرایط مدیریت کارای بانک در سوددهی بانک اثرگذار می‌باشد و می‌تواند ریسک فعالیت بانک را کاهش دهد. بررسی عملکرد سه ماهه بانک صادرات گویای این موضوع بوده و با ادامه روند افزایش درآمدها و مدیریت هزینه‌ها به افزایش سوددهی بانک در سال مالی 98 امیدوار بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها