درامد وبانک 95 درصد کاهش یافت

درامد وبانک 95 درصد کاهش یافت
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد 34 میلیارد و 712 میلیون تومانی داشته است. جمع هزینه‌های عملیاتی شرکت در این دوره 456 میلیون تومان است که در نهایت سود عملیاتی شرکت به 29 میلیارد و 955 میلیون تومان رسیده است. […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد 34 میلیارد و 712 میلیون تومانی داشته است. جمع هزینه‌های عملیاتی شرکت در این دوره 456 میلیون تومان است که در نهایت سود عملیاتی شرکت به 29 میلیارد و 955 میلیون تومان رسیده است.

سود فروش سرمایه‌گذاری‌های وبانک کاهش شدید داشت

درآمد عملیاتی وبانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98با کاهش 95 درصدی (معادل 615 میلیارد و 803 میلیون تومان) نسبت به دوره مشابه سال قبل به 34 میلیارد و 712 میلیون تومان رسیده است. همچنین هزینه‌های عملیاتی وبانک، با رشد 11 درصدی (معادل 456 میلیون تومان)، به چهار میلیارد و 757 میلیون تومان رسیده است.

دلیل اصلی کاهش درآمد عملیاتی شرکت، کاهش سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها است که از 636 میلیارد و 686 میلیون تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 با کاهش 96 درصدی به 25 میلیارد و 820 میلیون تومان رسیده است. همچنین سایر درآمدهای عملیاتی از 412 میلیون تومان به صفر رسیده است.

سود عملیاتی شرکت با توجه به کاهش درآمدهای عملیاتی 95 درصد کاهش یافته است و به 616 میلیارد و 259 میلیون تومان رسیده است. علاوه بر کاهش درآمدهای عملیاتی، افزایش 11 درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی موجب کاهش سود عملیاتی وبانک شده است.

وبانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 مبلغ یک میلیارد 840 میلیون تومان هزینه مالی پرداخت کرده است که در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 هزینه مالی شرکت به صفر رسیده است و موجب افزایش سود خالص شده است. سود خالص نیز به دلیل کاهش درآمدهای عملیاتی و افزایش هزینه‌های مالی کاهش یافته است. سود خالص وبانک با کاهش 95 درصدی به 30 میلیارد و 875 میلیون تومان رسیده است. با توجه به کاهش چشمگیر سود خالص شرکت، سود شناسایی شده برای هر سهم وبانک نیز کاهش یافته و به 19 ریال رسیده است.

حاشیه سود وبانک 11% افت کرد

مبلغ درآمدی وبانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 کاهش یافته و هزینه وبانک افزایش یافته است که منجر به کاهش سود شرکت شده است این موضوع موجب کاهش حاشیه سود شرکت شده است. حاشیه سود خالص وبانک از 99 درصد در دوره سه ماهه اول سال 97 به 89 درصد در سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها