درامد ماهانه “رانفور” ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت

درامد ماهانه “رانفور” ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت
خلاصه اخبار

درامد ماهانه شرکت خدمات انفورماتیک در خرداد ماه ۹۸ به ۱۵۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به میانگین درآمدی ماهانه ۹۷ به دلیل افزایش درآمد حاصل از تراکنش و پشتیبانی نرم‌افزارها رشد ۲۵ میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، درامد ماهانه شرکت خدمات انفورماتیک در خرداد ماه ۹۸ به ۱۵۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به میانگین درآمدی ماهانه ۹۷ به دلیل افزایش درآمد حاصل از تراکنش و پشتیبانی نرم‌افزارها رشد ۲۵ میلیارد تومانی داشته است.

 شرکت خدمات انفورماتیک (رانفور)، عمدتا در حوزه سامانه‌های متمرکز بانکداری الکترونیک است و عمده درآمدهای شرکت براساس تعداد تراکنش‌های انجام شده در حوزه بانکداری الکترونیک حاصل می‌شود با توجه به ثبات و نوع فعالیت‌های شرکت، درآمدهای شرکت فصلی نبوده و با روند ثابت پیش م‌رود، عمدتا مشتریان شرکت بانک‌ها و موسسات مالی مجاز هستند.

ایجاد زیرساخت‌های ملی بانکداری الکترونیک و ارائه سامان‌های متمرکز بانکداری و ارائه خدمات نوین بانکی در بستری امن و با حفظ محرمانگی و پایداری سرویس‌های ارائه شده به مشتریان شرکت با استقرار و تولید سیستم‌های استاندار بین‌المللی و ارتقاء مستمر کیفی و امنیتی سامانه‌ها در جهت نیل به اهداف فوق حرکت می‌کند.

درآمد رانفور ۱۹درصد افزایش یافت

رانفور از محل فروش تجهیزات الکترونیکی و مخابرات، کارکرد ویست، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی نرم‌افزار و تراکنش درآمد کسب می‌نماید. میانگین درآمدی ماهانه رانفور در سال مالی ۹۷ مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان است که در ماه‌های اول سال مالی ۹۸ درآمد شرکت افزایش یافت. درآمد فروردین و اردیبهشت ماه رانفور به ۱۴۹ و ۱۵۲ میلیارد تومان و در ادامه درآمد شرکت در خرداد ماه با رشد ۱۹ درصدی (معادل ۲۵ میلیارد تومان) نسبت به میانگین درآمدی ماهانه ۹۷ به ۱۵۳ میلیارد تومان رسید.

درآمد حاصل از پشتیبانی نرم افزارها و تراکنش به رشد درآمدی رانفور کمک کرده است

بررسی منابع درآمدی رانفور نشان می‌دهد به طور کلی درآمد شرکت طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد افزایشی بوده است اما در محل درآمدی شرکت نکته‌های قابل توجه وجود دارد. رانفور به طور میانگین در هر ماه از سال مالی ۹۷ مبلغ ۵۹۱ میلیون تومان از محل فروش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی درآمد ساخته است که درامد شرکت از این محل طی ماه‌های اول سال مالی ۹۸ به صفر رسیده است. همانطور که در جدول مقایسه منابع درآمدی ماهانه شرکت اشاره شده است، درآمد ماهانه رشد قابل توجه داشته است که مهم‌ترین منبع درآمدی افزایش یافته، درآمد حاصل از پشتیبانی نرم‌افزار و تراکنش است.

رانفور به طور میانگین در هر ماه از سال مالی ۹۷ مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان از محل پشتیبانی نرم‌افزارها درآمد ساخته است که در سال مالی ۹۸ درامد شرکت در فرودین به ۲۵ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان و در اردیبهشت ماه به ۲۴ میلیارد و ۸۴۱ میلیارد تومان رسیده است. درآمد خرداد ماه رانفور از محل پشتیبانی نرم افزارها نسبت به میانگین ۹۷ افزایش هشت میلیاردی داشته است اما نسبت به اردیبهشت ماه کاهش ۲٫۵ میلیارد تومانی داشته است.

درآمد حاصل از تراکنش، محل درآمدی دیگری است که موجب افزایش درآمد رانفور شده است. رانفور به طور میانگین در هر ماه از سال مالی ۹۷ مبلغ ۹۹ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان درآمد ساخته است که این مبلغ از فروردین تا خرداد ماه روند افزایشی را طی کرده است و در خرداد ماه با رشد ۱۸ میلیارد تومانی به ۱۱۷ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها