درآمد 718 میلیارد تومانی مبین در مهرماه

درآمد 718 میلیارد تومانی مبین در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مبین در گزارش عملکرد ماهانه خو در مهرماه از درآمد  7182 میلیارد ریالی خبر داد که در شهریور 7170 و مرداد 7773  میلیارد ریال درامد داشته  است. همچنین  مبین در 7  ماهه گذشته به 47745 میلیارد ریال درآمد رسیده است .