درآمد لیزینگ‌ها هم‌چنان منفی است

درآمد لیزینگ‌ها هم‌چنان منفی است
خلاصه اخبار

بررسی و مقایسه درآمد شرکت‌های لیزینگ خودرویی در فروردین ماه نشان می‌دهد لیزینگ رایان سایپا با درآمد ۴۱ میلیارد تومانی بالاترین درآمد را در فروردین ماه به خود اختصاص داده است. اما به طور کلی روند درآمدی لیزینگهای خودرویی منفی می‌باشد.

به گزارش سیگنال به نقل از عصر بورس، بازار خودرو به دلیل کاهش عرضه محصول با نوسان شدید قیمتی روبرو می‌باشد و از طرفی کاهش توان مالی جامعه و همراه با حفظ ارش پول و خرید دارایی با دوام برای حفظ ارزش پول موجب می‌شود افراد به سمت خریدهای لیزینگی رو آورند اما از سوی دیگر کاهش عرضه خودرو باعث می‌شود تعداد فروش خودروهای لیزینگی محدود شده و کاهش یابد. بررسی درآمد محقق شده شرکت‌های لیزینگ خودرو نشان می‌دهد لیزینگ رایان سایپا با درآمد ۴۱ میلیارد تومانی بالاترین درآمد را در این گروه به خود اختصاص داده است.


تعداد تسهیلات اعطایی رایان سایپا کاهش یافت

لیزینگ رایان سایپا در اسفند ۹۷ مبلغ ۵۶ میلیارد تومان درآمد داشته است. بنابراین مشاهده می‌شود درآمد رایان سایپا در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. رایان سایپا در اسفند ماه ۶۳۱ فقره تسهیلات جهت خرید خودروهای پراید، تیبا، ساینا و نیسان اعطا کرده است که این تعداد تسهیلات در فروردین ماه به ۳۰ فقره کاهش پیدا کرده است و جهت خرید پراید ۲ فقره، خرید تیبا، ۲۶ فقره و ساینا، دو فقره تسهیلات اعطا کرده است. این موضوع تایید کننده کاهش عرضه خودرو و کاهش توان خرید مرد م را بازگو می‌کند.ولغدر تنها یک فقره تسهیلات اعطا کرده است

لیزینگ خودرو غدیر در فروردین ماه پنج میلیارد تومان درآمد داشته است که درآمد این شرکت نسبت به اسفند ماه افزایشی بوده است اما بررسی تعداد تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو نشان می‌دهد، در اسفند ماه هیچ تسهیلات اعطا نشده است و در فروردین ماه تنها یک فقره تسهیلات اعطا شده است.


تعداد تسهیلات ولیز به صفر رسیده است

درآمد لیزینگ ایران از پنج میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به سه میلیارد تومان در فروردین ۹۷ کاهش یافته است و تعداد فقره تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو از ۵ فقره به تعداد صفر فقره رسیده است. که در اسفند ماه درآمد لیزینگ ایران خودروهای گروه پراید و x100 پنج فقره بوده است.


تسهیلات اعطایی وایران ۹۵ درصد کاهش یافته است

لیزینگ ایرانیان اعطا کننده تسهیلات به خودروهای گروه پژوه می‌باشد که در اسفند ۹۷ مبلغ هشت میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد لیزینگ ایرانیان در فروردین ۹۸ با کاهش پنج میلیارد تومانی به سه میلیارد تومان رسیده است و تعداد فقره تسهیلات اعطایی لیزینگ ایرانیان از ۴۸ فقره به ۲ فقره کاهش یافته است بنابراین تعداد تسهیلات اعطایی لیزینگ ایرانیان ۹۵ درصد کاهش یافته است.


تعداد تسهیلات اعطایی ولصنم به پنج فقره رسید

لیزینگ صنعت و معدن اعطا کننده تسهیلات جهت خرید خودروهای سنگین می‌باشد. درآمد ولصنم از یک میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به دو میلیارد تومان در فروردین ماه رسیده است اما تعداد فقره تسهیلات اعطایی شرکت از ۳۳ فقره در اسفند ۹۷ به پنج فقره در فروردین ماه رسیده است که نشان می‌دهد، درآمد ولصنم در ماه‌های آتی به دلیل کاهش تسهیلات اعطایی می‌تواند کاهش یابد.


درآمد ولبهمن ۹۱ درصد کاهش یافت

بهمن لیزینگ اعطا کننده تسهیلات جهت خرید خودروهای سواری و کار می‌باشد. درامد محقق شده شرکت از ۲۳ میلیارد تومان در اسفند ۹۷ با کاهش ۲۱ میلیارد تومانی (معادل ۹۱ درصد) به دو میلیارد تومان در فروردین ۹۸ رسیده است. این موضوع نتیجه کاهش تعداد تسهیلات اعطایی ولبهمن در ماه‌های گذشته می‌باشد. همچنین تعداد فقره تسهیلات اعطایی ولبهمن از ۱۵۳ فقره در اسفند ماه به صفر رسیده است که می‌تواند به روند کاهش درآمد ولبهمن در ماه‌های آتی دامن بزند.

منبع: asrbourse.ir

برچسب‌ها