درآمد فصلی شرکت کنان از محل استخراج ارزهای دیجیتال ۳.۳ درصد رشد کرد

درآمد فصلی شرکت کنان از محل استخراج ارزهای دیجیتال ۳.۳ درصد رشد کرد
خلاصه اخبار

فهرست عناوینداده‌های کنان (Canaan) که نشان می‌دهد که درآمد این شرکت بین 1 ژانویه (11 دی) تا 31 مارس (11 فروردین)، از محل استخراج ارزهای دیجیتال ‍11.1 میلیون دلار بوده است. این مقدار نسبت به درآمد 10.7 میلیون دلاری آن در سه‌ماهه چهارم سال 2022 نزدیک به 3.3 درصد رشد کرده و نسبت به یک […]

داده‌های کنان (Canaan) که نشان می‌دهد که درآمد این شرکت بین 1 ژانویه (11 دی) تا 31 مارس (11 فروردین)، از محل استخراج ارزهای دیجیتال ‍11.1 میلیون دلار بوده است. این مقدار نسبت به درآمد 10.7 میلیون دلاری آن در سه‌ماهه چهارم سال 2022 نزدیک به 3.3 درصد رشد کرده و نسبت به یک سال گذشته هم، 130 درصد افزایش یافته است. با این حال، درآمد کلی شرکت مذکور در سه‌ماهه اول سال 2023 نزدیک به 55.2 میلیون دلار بوده و از درآمد 58.3 میلیون دلاری آن در سه‌ماهه چهارم سال 2022 کم‌تر بوده است.

مرجع: ارز دیجیتال