درآمد صادرات میعانات گازی در سال ۹۶

درآمد صادرات میعانات گازی در سال ۹۶
خلاصه اخبار

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، ارزش دلاری صادرات میعانات گازی کشور در سال ۹۶، بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۴۴۵ دلار بوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز، بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، میزان متوسط صادرات میعانات گازی کشور در آن سال بالغ بر ۴۳۰ هزار بشکه در روز و میزان متوسط میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های داخلی ۲۵۱ هزار بشکه در روز بوده است. دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ میزان فروش میعانات گازی اعم از فروش داخلی و صادرات را اعلام کرد.

درآمد صادرات میعانات گازی در سال ۹۶

براساس گزارش تفریغ تبصره ۱ قانون بودجه ۹۶، میزان صادرات میعانات گازی کشور در این سال برابر ۱۵۷ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۴۸ هزار بشکه بوده است. بر این اساس، میزان متوسط صادرات میعانات گازی کشور در سال ۹۶ بالغ بر ۴۳۰ هزار و ۸۳۸ بشکه در روز بوده است.

۸۸.۶ درصد از صادرات میعانات گازی کشور در سال مذکور، صادرات نقدی و بیع متقابل بوده و مابقی (حدود ۱۷ میلیون و ۹۴۷ هزار بشکه در سال) صادرات به منظور بازپرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید بوده است.

براساس این گزارش، در سال ۹۶ مجموعا ۴۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۶۳۳ بشکه میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل داده شده است. بر این اساس، میزان متوسط میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها در سال ۹۶ بالغ بر۱۲۶ هزار و ۶۰۴ بشکه در روز بوده است.

درآمد صادرات میعانات گازی در سال ۹۶

همچنین در سال ۹۶، ۴۵ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۵۶۹ بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های داخلی تحویل داده شده است. بر این اساس، میزان متوسط میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های داخلی در سال ۹۶ بالغ بر ۱۲۵ هزار و ۳۸۲ بشکه در روز بوده است.

علاوه بر این، در سال مذکور ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۴۵ بشکه در بورس انرژی عرضه شده و همچنین ۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به هدر رفته است.

با توجه به اعداد فوق، مجموع فروش میعانات گازی اعم از صادرات، فروش داخلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، عرضه در بورس انرژی و هدررفتگی در سال ۹۶ برابر ۲۵۱ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۹۵ بشکه معادل با ۶۸۸ هزار و ۶۹۰ بشکه در روز بوده است.

همچنین ارزش دلاری صادرات میعانات گازی کشور در سال ۹۶، بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۴۴۵ دلار بوده است. ارزش دلاری میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال مذکور برابر ۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۲۱۸ دلار و ارزش دلاری میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های داخلی در این سال برابر ۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۱۸۳ دلار بوده است.

براساس این گزارش، متوسط قیمت میعانات گازی صادراتی کشور در سال ۹۶ برابر ۵۵ دلار و ۹۸ سنت بوده است.

منبع : tejaratnews.com