دادوستد ۱۰۰ هزار گواهی سپرده میلگرد در اولین هفته معاملاتی

دادوستد ۱۰۰ هزار گواهی سپرده میلگرد در اولین هفته معاملاتی

به گزارش سیگنال به نقل از کالا خبر،

به گزارش «کالاخبر»؛ طی هفته ای که گذشت، 4 میلیون و 355 هزار گواهی سپرده سیمان به ارزش تقریبی 22 میلیارد و 808 میلیون ریال در حالی مورد معامله قرار گرفت که با ثبت این آمار سیمان از نظر حجم با کسب سهم 59 درصدی مقام اول را کسب کرد و با برتری مطلق نسبت به سکه و زعفران نگین اول شد. این دارایی از نظر ارزش معاملات نیز بعد از سکه و زعفران نگین رتبه سوم را به دست آورد.

در این هفته سکه طلا نیز با کسب سهم 63 درصدی از ارزش کل معاملات رتبه اول را به دست آورد؛ به طوری که معامله گران با دادوستد 861 هزار و 400 گواهی سپرده سکه طلا ارزش بیش از 1118 میلیارد و 53 میلیون ریالی را رقم زدند. دارایی مذکور نزدیک به 12 درصد از حجم کل معاملات را نیز به خود اختصاص داد و از این نظر دوم شد.

زعفران نگین با معامله 2 میلیون و 42 هزار و 10 گواهی سپرده و ثبت ارزش 602 میلیارد و 492 میلیون ریالی توانست رتبه دوم حجم و ارزش معاملات را کسب کند. طی بازه زمانی مورد بررسی و در نماد معاملاتی انبارهای دارایی مذکور حدود 28 درصد از حجم و ارزش کل معاملات رقم خورد.

در این هفته 4658 هزار گواهی سپرده زعفران پوشال نیز به ارزشی نزدیک به یک میلیارد و 99 میلیون ریالی در بازار مالی بورس کالای ایران دادوستد شد.

معامله 19 هزار و 891 هزار گواهی سپرده برنج طارم نیز ارزش 9.5 میلیارد ریالی را در پی داشت.

ارزش دادوستد 5576 گواهی سپرده زیره سبز نیز از رقمی حدود 5.4 میلیارد ریال فراتر رفت.

داده کاوی آمارهای معاملاتی هفته گذشته حاکی از آن است که 25 گواهی سپرده کشمش سبز نیز در نماد انبار خلیل آباد در حالی مورد معامله قرار گرفت که ارزش بالغ بر 15 میلیون ریالی برای آن ثبت شد.

60 گواهی سپرده پسته به ارزش 141 میلیون ریالی نیز در بازار مورد دادوستد قرار گرفت.