خلاصه گزارش بازار اوراق بدهی مورخه 1397/12/11

خلاصه گزارش بازار اوراق بدهی مورخه 1397/12/11
خلاصه اخبار

امروز ارزش بازار اوراق بدهی نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.1 درصد افزایش داشت.

به گزارش سیگنال امروز ارزش بازار اوراق بدهی نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.1 درصد افزایش داشت. و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 24 درصد افزایش داشتند.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاد3 با قیمت 826،760 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد25 به میزان تقریبا 4 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا709 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 715،786 ریال و به اندازه تقریبا 21% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است) بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا709 به خود تخصیص داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.