خلاصه وضعيت چشم‌ انداز رشد اقتصادى جهان و برخى اقتصادهاى توسعه‌ يافته

خلاصه وضعيت چشم‌ انداز رشد اقتصادى جهان و برخى اقتصادهاى توسعه‌ يافته
خلاصه اخبار

خلاصه وضعيت چشم‌ انداز رشد اقتصادى جهان و برخى اقتصادهاى توسعه‌ يافته را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

به گزارش سیگنال، خلاصه وضعيت چشم‌ انداز رشد اقتصادى جهان و برخى اقتصادهاى توسعه‌ يافته و در حال توسعه و نو ظهور در سه سال ٢٠١٨، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ بنا بر گزارش مارس ٢٠١٩ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD):