خریداران بلوک فروخته شده « فملی »

خریداران بلوک فروخته شده « فملی »
خلاصه اخبار

نتیجه عرضه دو بلوک ۵.۷ و ۲.۴ درصدی ملی مس در آخرین روز کاری سال قبل نشان داد بلوک کمتر و مربوط به بانک تجارت معامله و توسط یکی از سهامداران حقوقی خریداری شد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، در آخرین روز کاری سال قبل، دو بانک ملت و تجارت اقدام به عرضه بلوک 5.7 و 2.4 درصدی چهارمین شرکت بزرگ بورس یعنی ملی مس (با سرمایه 7.8 هزار میلیارد تومانی ) کردند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شوند.

نتیجه این عرضه نشان داد در برابر عدم فروش بلوک 5.7 درصدی «فملی» (شامل بیش از 4 میلیارد و 478 میلیون سهم به قیمت پایه هرسهم 450 تومان) بلوک 2.6 درصدی به فروش رسید. این بلوک شامل بیش از یک میلیارد و 921 میلیون سهم به قیمت پایه 411.5 تومان هر سهم بود که توسط موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس خریداری شد تا بانک تجارت از مالکیت نخستین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس ( از 15 بهمن 85 ) خارج شود.

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس بعد از ایمیدرو که سهامدار بیش از 12 درصد «فملی» است، با این خرید درصد مالکیت را از 6 به 8.4 درصد افزایش داد.