خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در سال‌۹۸ افزوده می‌شود

خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در سال‌۹۸ افزوده می‌شود
خلاصه اخبار

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه خدمات ارائه شده به بازنشستگان به صورت ۵۰ – ۵۰ بود، گفت: در گذشته کمک هزینه بیمه تکمیلی ۵۰ درصد و حق بازنشسته نیز ۵۰ درصد بود که امسال ۳۰ درصد به میزان خدمات ارائه شده اضافه شده است.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، جمشید تقی زاده، درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور اظهار کرد: بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۶۰ سالگی یک چهارم هزینه را تشکیل می‌دهد و از۶۰ سال به بالا سه چهارم هزینه‌ها را بیمه‌ها باید تامین کنند.

وی در ادامه بیان کرد: امسال قرار شد بیمه تکمیلی با مجموعه آتیه سازان حافظ تمدید شود. در سال های گذشته با بیمه هزار و صد میلیارد قرارداد داشتیم که عمدتا خدمات ارائه شده به بازنشستگان به صورت ۵۰ – ۵۰ بود کمک هزینه بیمه تکمیلی ۵۰ درصد و حق بازنشسته نیز ۵۰ درصد بود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه افزود: امسال ۳۰ درصد به میزان خدمات ارائه شده اضافه شده است. برای سال جدید رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی بیمه تکمیلی صندوق بازنشسته‌ها است.

وی افزود: امسال بیمارستان‌های ویژه و بیشتری را در کشور تحت پوشش برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان قرار داده ایم. صندوق بازنشستگی ۳۵ هزار و خورده ای بیمار خاص را داریم که بیشترین نقش را برای بیماران خاص در نظر گرفتیم.

وی درباره وام ضروری گفت: وام ضروری سال گذشته به ۳۰۰ هزار نفر تعلق گرفت و امسال به ۴۰۰ هزار نفر وام ضروری پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه پارسال ۴ ملیون وامسال مبلغ وام ۵ میلیون شده است گفت: ۲ هزار میلیارد اعتبار داشته ایم که امسال به ۲۰۰ هزار نفری که قول داده ایم پرداخت می‌شود. برای ۲۰۰ هزار نفر بعدی بهمن ماه شروع به ثبت نام وام ضروری کرده ایم. که تا آخر بهمن ماه فرصت داریم این مرحله از اول فروردین تا پایان شهریور پرداخت می‌شود. سال آینده ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می‌دهیم با همان ۵ ملیون تومان. در تلاشیم این تعداد را به ۳۰۰ هزار نفر برسانیم؛ که در سال ۹۸ جمعا به ۵۰۰ هزار نفر برسد.