خالص خرید ۱۰هزار میلیارد تومانی در کارنامه حقوقی ها

خالص خرید ۱۰هزار میلیارد تومانی در کارنامه حقوقی ها
به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، شاخص کل بورس تهران با کاهش 9.5 درصدی معاملات هفته منتهی به 30مهرماه را سپری کرد وبه این ترتیب نخستین ماه پاییز، با زیان 11.5درصدی این بازار به پایان رسید. در این میان بررسی تغییر مالکیت ها در هفته گذشته نشان از جابجایی بیش از 2500 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی دارد. به این ترتیب برآیند جابجایی ها در این ماه در نهایت از ثبت خالص خرید 10 هزار و 250 میلیارد تومانی سهامداران حقوقی در مهرماه حکایت دارد.

تغییرمالکیت های هفتگی

همانطور که عنوان شد بررسی تغییر مالکیت ها در هفته منتهی به 30 مهرماه نشان از انتقال بیش از 2هزار و 599 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی دارد. در تمامی روزهای این هفته ، حقوقی ها در نقش خریدار ظاهر شدند و به صیانت از سهام پرداختند و در واقع مانع از ریزش شدیدتر قیمت ها شدند. در این هفته بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سهام با افت قیمت همراه شدند و بر عملکرد دماسنج اصلی بازار سرمایه تاثیری قابل توجه گذاشتند. به این ترتیب دو گروه پالایشی و فلزی در کانون خریدهای حقوقی ها قرار گرفتند. البته نقش اخبار پیرامون نرخ گذاری دستوری محصولات فولادی توسط وزرات صمت را نباید در ریزش قیمتی سهام فلزی و فولادی ها نادیده گرفت. در این میان حقوقی های بازار در حمایت از سهام بانکی نیز کوشیدند و در مجموع هفته حدود 540میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود افزودند. خالص خرید حقوقی ها در هر کدام از دو گروه پالایشی و فلزی نیز در حدود 480میلیارد تومان بود.

در مقابل سهامداران خرد در این هفته بیشترین خرید را در نمادهای معدنی داشتند که با انتقال 31میلیارد تومان نقدینگی به سبد سهام حقیقی ها همراه شد.

در میان نمادهای مورد توجه بازیگران بورسی در هفته گذشته، خرید سهام پالایش نفت بندرعباس رکورد خالص خرید از سوی حقوقی ها را به خود اختصاص داد. به طوری که خالص خرید حقوقی ها در «شبندر» به حدود 207میلیارد تومان رسید. پالایش نفت بندرعباس نیز با ثبت خالص خرید بیش از 160میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی ها در این هفته بود.

در میان نمادهای فلزی نیز بیشترین خرید حقوقی ها به جمع آوری سهام ملی مس ایران و فولاد مبارکه تعلق داشت. در حالی هر سهم «فولاد» در هفته گذشته با زیان 16درصدی مواجه شد که این عملکرد بازدهی ماهانه این سهم را به زیان 26.6درصدی رساند. در این میان، حقوقی های «فولاد» در مجموع هفته بیش از 140میلیارد تومان از سهام مزبور را به پرتفوی خود افزودند. عملکرد سهامداران عمده در خرید سهام «فملی» نیز با ثبت خالص خرید 167میلیارد تومانی این گروه دنبال شد.

در این هفته سهامداران خرد بیشترین خرید را در نماد باما داشتند؛ در حالی هر سهم «کاما» بر خلاف ثبت زیان 2.3درصدی در مقیاس هفتگی، بازدهی مثبت 13.5درصدی را در مهرماه کسب کرد که در این هفته نیز خالص خرید 99میلیارد تومانی را از سوی معامله گران حقیقی تجربه کرد. البته این نماد بیشترین خرید را در مقیاس ماهانه نیز تجربه کرد. به نحوی که خالص خرید ماهانه حقوقی ها در نماد «کاما» به 335میلیارد تومان رسید.

معدنی دماوند نیز با انتقال بیش از 44میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی از دیگر نمادهای مورد توجه معامله گران در این هفته بود.

بانکی ها و برخورداری از حمایت حقوقی ها

پرونده نخستین ماه پاییزی بورس تهران با ثبت خالص خرید 10هزار و 250میلیارد تومانی سهامداران عمده بسته شد. در این میان نمادهای گروه بانکی بیشترین خرید را از سوی حقوقی های بازار تجربه کردند که با خالص خرید 4هزارو 100میلیارد تومانی این گروه از معامله گران همراه شد.

بررسی نمادهای مورد توجه حقوقی ها در این گروه نشان از حمایت سهامداران عمده از نماد بانک صادرات دارد. به طوری که یک هزار و 800میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «وبصادر» جابجا شد. بانک ملت نیز با ثبت خالص خرید 835میلیارد تومانی از سوی معامله گران عمده در فهرست دیگر نمادهای مورد توجه بازار در ماه گذشته قرار گرفت.

در ادامه این روند نیز سهامداران عمده بیشترین حمایت را از سهام بانک تجارت داشتند که با انتقال بیش از 500میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقوقی های «وتجارت» همراه شد.

ثبت خالص خرید 3هزار میلیارد تومانی در نمادهای فلزی

گروه فلزات اساسی فعال در بورس از دیگر صنایعی بود که مهرماه را با حمایت حقوقی ها پشت سرگذاشت و بازیگران عمده در مجموع بیش از 3هزار میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود افزودند.

بررسی جزئیات این جابجایی ها نشان می دهد که دو نماد فولاد مبارکه و ملی مس ایران بیشترین حمایت حقوقی را تجربه کردند. به طوری که خالص خرید سهامداران عمده در هر کدام از این دو نماد به بیش از یک هزار و 200میلیارد تومان رسید. البته با وجود خریدهای پرحجم حقوقی ها در این دو نماد، همچنان کاهش قیمت 29درصدی در کارنامه «فملی» و 26.6 درصدی در عملکرد «فولاد» طی دوره یک ماهه مهر ثبت شد.