حمایت۱۰۰میلیاردی بانک کشاورزی از طرح پرورش ماهی در استان بوشهر

حمایت۱۰۰میلیاردی بانک کشاورزی از طرح پرورش ماهی در استان بوشهر
به گزارش سیگنال به نقل از ایبنا،

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این استان،به‌علت قرارگیری درساحل استراتژیک خلیج فارس،صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز ، کشاورزی، نخل‌داری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار است؛ به گونه‌ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.در بندر کنگان استان بوشهر و در آبهای نیلگون خلیج فارس،واحد پرورش ماهی در دریا« پیشاهنگ » وجود دارد که با ظرفیت 500 تن در سال و با تسهیلات بانک کشاورزی به بهره برداری رسیده است و بستر مناسبی دردستیابی به تولید انبوه ماهیان با ارزش دریایی و تامین گوشت ماهی مورد نیاز را فراهم کرده  که با حمایت و مشارکت 100 میلیارد ریالی بانک کشاورزی راه اندازی شده و با ایجاد اشتغال برای بیش از 15 نفر، نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی این منطقه ایفا می کند.
از دیگر قابلیت های روش اشتغالزایی پرورش آبزیان  در دریا  آن بوده که در مناطق محروم و توسعه نیافته می تواند برای  جوانان ایجاد اشتغال و رفاه کند.

حمید رضا پیش آهنگ مجری  این طرح  درباره مزایای پروژه  پرورش ماهی در دریای  پیشاهنگ گفت: با تعداد 4 قفس و با ظرفیت هر قفس 125 تن در سال کاررا شروع کردیم که جایگزین خوبی برای روش های منسوخی نظیر صید پره و یا استفاده از قایق ها و لنج های نامطمئن است . این امکانات همگی با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی راه اندازی شده اند.این پروژه برگ افتخار دیگری از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از کارآفرینی و تولید به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده کشور است.

شایان ذکر است در حال حاضر زنجیره تولید طرح پرورش ماهی در قفس پیشاهنگ  در حال راه اندازی سایت نرسی برای  تکمیل زنجیره تولید و پرورش بچه ماهی به سایز سی تا پنجاه گرم برای ارایه به مزارع پرورش ماهی است.