حسابرس بر افزایش سرمایه “فجوش” اظهارنظر کرد

حسابرس بر افزایش سرمایه “فجوش” اظهارنظر کرد
خلاصه اخبار

شرکت جوش و اکسیژن ایران از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت جوش و اکسیژن ایران از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/08/27 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 10,350,000,000 ریال به مبلغ 2,099,354,165,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور افزایش سرمایه دارائی‌های ثابت (زمین) ارائه می‌شود.

حسابرس بر افزایش سرمایه