جزئیات پیشرفت نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید

جزئیات پیشرفت نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ علیرضا جعفری با اشاره به اینکه تعهد شرکت عمران شهر‌های جدید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم 608 هزار واحد مسکونی است، گفت: برای احداث 608 هزار واحد مسکن طرح نهضت ملی بیش از 14 هزار هکتار زمین موردنیاز است که در حال رایزنی برای تامین آن‌ها و آماده سازی هستیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: تاکنون اراضی بیش از 250 هزار واحد پیش‌بینی و مکان‌یابی شده است. سایر برنامه‌ها در حوزه مکان‌یابی و شناسایی اراضی بیشتر برای انجام تعهد شرکت عمران شهر‌های جدید در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد. همچنین کار مطالعاتی و کارشناسی الحاق اراضی جدید به بافت‌های شهری نیز در برنامه قرار دارد.

جعفری توضیح داد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای شهروندان، موضوع ایجاد شهرک‌های جدید و آماده‌سازی آن‌ها نیز در برنامه قرار دارد. بدین‌منظور در شرکت عمران شهر‌های جدید در تلاش هستیم تا ظرفیت جدیدی با ایجاد شهرک‌های مسکونی برای تولید مسکن در کشور ایجاد شود. در ایجاد شهرک‌های جدید تامین سرانه‌های خدماتی موردنیاز برای زندگی شهری نیز موردتاکید قرار دارد.

اجرای 250 هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید در مرحله انتخاب پیمانکار

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اجرایی و عملیاتی شده است؟ توضیح داد: شرکت عمران شهر‌های جدید آمادگی دارد تا پایان سال جاری250 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن را وارد فاز اجرا کند که برای این تعداد واحد مسکونی در مرحله انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکار هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی در صدد هستیم تا 250 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال وارد فاز اجرا شود.

جعفری ادامه داد: برای مابقی تعهدات که حدود 400 هزار واحد است، انجام مطالعات و اخذ مصوبات برای الحاق و تغییر کاربری و تعریف شهرک‌های جدید تا پایان سال کارسازی خواهد شد و برای اجرای پروژه از سال جدید اقدام می‌شود.

برچسب‌ها