وام های 200 و 150 میلیونی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

وام های 200 و 150 میلیونی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

در بررسی هزینه های لایحه بودجه سال 1401 وام ها و تسهیلاتی با هدف  ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسیده است.

بانک‌ها موظفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر تسهیلات مورد نظر را ارائه دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۷بوده است، 120 میلیون تومان با مدت زمان بازپرداخت 10 ساله است.

 تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای پسران کمتر از 25 سال و دختران کمتر از23 سال 150 میلیون می‌باشد.

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان و به ازای فرزند دوم 40 میلیون تومان و به ازای فرزند سوم 60 میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم 80 میلیون تومان و به ازای فرزند پنج و به بعد 100 میلیون تومان خواهد بود.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.

بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد کند. 

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به مبلغ 200 میلیون تومان با مدت زمان بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که درسال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند، تعلق خواهد گرفت.

میزان 3 هزار میلیارد تومان برای تامین جهیزیه ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.

برای مشاهده آخرین اخبار بانکی می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی بانک شوید.

برچسب‌ها