جایگاه اقتصاد ایران در شاخص پیچیدگی

جایگاه اقتصاد ایران در شاخص پیچیدگی
خلاصه اخبار

مقایسه اقتصاد کشورهای مختلف جهان از نظر پیچیدگی محصولات تولیدشده در آنها، یکی از معیارهای میزان پیچیدگی و در نتیجه تنوع و توسعه‌یافتگی این اقتصادها است.

به گزارش سیگنال، ارزیابی‌های آماری از بررسی «شاخص پیچیدگی اقتصادی» و «شاخص پیچیدگی محصول» در کشورهای مختلف جهان، جایگاه ایران چندان متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل سرزمینی این کشور نیست.

مطابق آمارها، در سال ۲۰۱۶ ایران از نظر بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی از میان ۱۲۷ کشور مورد بررسی در جایگاه ۸۷ قرار گرفته، اما «ترکیه» رتبه ۴۳ را در این زمینه به دست آورده بود. این در حالی است که ایران در میان ۲۰ کشور منطقه نیز رتبه ۱۴ را کسب کرده و حتی کشورهایی مانند «لبنان، امارات متحده عربی، مصر و گرجستان»، رتبه‌های بهتری در مقایسه با ایران به دست آورده‌اند.

در بعد جهانی نیز «ژاپن» در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، همواره در جایگاه نخست پیچیده‌ ترین اقتصاد جهان قرار داشته و این در حالی است که «کره جنوبی»، در سال ۲۰۱۶ خود را به جایگاه سوم ارتقا داده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ۲۰ محصول برتر ایران در شاخص پیچیدگی محصول در سال ۳۰۱۶ منتشر شده که «سرمت‌ها و مصنوعات از سرمت‌ها» در جایگاه نخست قرار داشته است.