تکمیل جعبه ابزار بورس؛ فروش استقراضی به بازار می آید

تکمیل جعبه ابزار بورس؛ فروش استقراضی به بازار می آید
خلاصه اخبار

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه باید برای همه شرایط بازار ابزار کارآمد داشته باشد تا سرمایه گذاران از آن منتفع شوند، گفت: به زودی ابزار (Short selling) یا فروش استقراضی در این بازار راه اندازی می شود.

به گزارش سیگنال به نقل از محسن خدابخش به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: البته هنوز نام این ابزار در بازار سرمایه کشور نهایی نشده اما هم اکنون به نام فروش استقراضی مصطلح است و می توان نام دیگری بر آن گذاشت. البته به طور اجمالی هدف از معرفی آن کسب سود در شرایط رکود و اُفت شاخص‌های بازار است.

وی با بیان اینکه فروش استقراضی خلاف جهت بازار حرکت می‌کند و نیازمند زمان‌بندی دقیق است، افزود: برای به کارگیری از این ابزار باید بتوان کاهش ارزش سهام در آینده را با تقریب بالا پیش بینی کرد. یعنی باید اطمینان داشته باشید قیمت سهامی که امروز قصد فروش استقراضی آن را دارید، در آینده اُفت خواهد کرد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: با فروش استقراضی ، افرادی که پیش بینی بهتر و دقیق تری از آینده بازار دارند، به کمک بازار می آیند و آن را از رکود خارج می کنند . به بیان دیگر، فروشنده برای باز شدن یک موقعیت، فروش انجام می‌دهد و منتظر است در آینده آن را به قیمت پایین‌تری خریداری کند و مابه‌التفاوت را به عنوان سود به دست آورد.

خدابخش در ادامه این گفتگو، سهم بازار سرمایه را در تحقق شعار امسال با عنوان “رونق تولید” مهم ارزیابی و تاکید کرد: در شرایط فعلی، تنها جایی که می تواند حقیقتا اقتصاد را به سمت “مولدمحوری” پیش ببرد و وجوه مازاد را جذب کند، بازار سرمایه است؛ چرا که آنچه در این بازار عرضه می شود ، همان سهام شرکت های تولید کننده یک کالا یا خدمت است . به بیان دیگر، اقتصاد “مولد محور” بدون بازار سرمایه شکل نمی گیرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه همه چیز به صورت شفاف و در دسترس منتشر می شود ، گفت: باید جهت کلی سیاست ها به این سمت باشد که از هرآنچه در راستای شفافیت است ، حمایت کنیم تا منابع به سمتی غیر از تولید منحرف نشود.

منبع: sena.ir