تکلیف جدید مالیاتی آستان قدس،ستاد اجرایی و زیرمجموعه های نیروهای مسلح

تکلیف جدید مالیاتی آستان قدس،ستاد اجرایی و زیرمجموعه های نیروهای مسلح
خلاصه اخبار

نمایندگان مجلس، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات کردند.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۶ تبصره ۹ را به تصویب رساندند .
طبق این بند و در راستای تحقق ماده ۷۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و در جهت اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، آستان قدس و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف کردند نسبت به واریز مالیات به خزانه اقدام کنند.