تکذیب حذف ارز ۴٢٠٠ هزارتومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، انتشار خبری دال بر حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه 1400، نشان دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است. در لایحه بودجه 1400 آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار4200 تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1400؛ اعلام کرد: درخصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جزء (4) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

 

تکذیب حذف ارز ۴٢٠٠ هزارتومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠

تکذیب حذف ارز ۴٢٠٠ هزارتومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، انتشار خبری دال بر حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه 1400، نشان دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است. در لایحه بودجه 1400 آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار4200 تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1400؛ اعلام کرد: درخصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جزء (4) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

 

تکذیب حذف ارز ۴٢٠٠ هزارتومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠

تکذیب حذف ارز ۴٢٠٠ هزارتومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، انتشار خبری دال بر حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه 1400، نشان دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است. در لایحه بودجه 1400 آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار4200 تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1400؛ اعلام کرد: درخصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جزء (4) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

 

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
3 بهمن 1399