تولید نفت اوپک دوباره سقوط کرد

تولید نفت اوپک دوباره سقوط کرد
خلاصه اخبار

نظرسنجی پلاتس از مقامات صنعتی، تحلیل‌گران و آمارهای کشتیرانی نشان داد با ادامه کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی و افت تولید ونزوئلا تحت تحریم‌های آمریکا، تولید نفت اوپک در ماه فوریه ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، نظرسنجی پلاس نشان داد تولید نفت اوپک در ماه فوریه ۶۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه ژانویه کاهش پیدا کرد و به ۳۰.۸۰ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح تولید این گروه از مارس سال ۲۰۱۵ به حساب می‌آید که گابن، گینه استوایی و کنگو هنوز به این گروه ملحق نشده بودند اما قطر عضو آن بود.

با وجود این کاهش، اعضای اوپک هم‌چنان تا پایبندی کامل به توافق کاهش تولید خود که از ژانویه به اجرا گذاشته شده است، فاصله دارند. نرخ پایبندی ۱۱ عضو اوپک که در پیمان کاهش تولید مشارکت دارند در فوریه ۷۹ درصد بود و هنوز تولیدشان ۱۷۰ هزار بشکه در روز بالاتر از سقف تولید گروهی ماند. با این حال نرخ پایبندی اعضای اوپک نسبت به ۷۶ درصد در ژانویه اندکی بهبود یافت.

طبق محاسبات پلاتس، نیجریه و عراق هم‌چنان بالاتر از سهم‌شان نفت تولید می‌کنند در حالی که ونزوئلا و ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و در لیبی بی‌ثباتی داخلی هم‌چنان روی تولید نفت این کشور تأثیر گذاشته است.

تحت این توافق که قرار است تا ژوئن اجرا شود، اعضای اوپک همراه با ۱۰ تولیدکننده خارج از این گروه شامل روسیه، باید مجموعاً تولیدشان را ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

آمار فوریه از سوی کمیته نظارتی مشترک مشترک وزیران اوپک و غیراوپک که شامل شش کشور به ریاست مشترک عربستان سعودی و روسیه است، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این کمیته قرار است ۱۸ مارس در جمهوری آذربایجان برای بررسی وضعیت بازار و ارزیابی پایبندی مشارکت‌کنندگان در توافق دیدار کند.

طبق نظرسنجی پلاتس، عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده اوپک است تاکنون به تعهدات خود عمل کرده و تولیدش را به ۱۰.۱۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده که ۱۶۰ هزار بشکه در روز پایین‌تر از سهمیه تولید ۱۰.۳۱ میلیون بشکه در روز بوده و تولید عربستان را به پایین‌ترین سطح از ماه مه سال ۲۰۱۸ رسانده است.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرده که این کشور تولیدش را در مارس به ۹.۸ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.

ونزوئلا که تولیدش سال‌ها به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری مشکلات فنی و مشکلات نیروی کار روند نزولی داشته است، در فوریه ۱.۱۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش ماه به ماه داشت. این کشور تا پایان فوریه ۱۰.۸ میلیون بشکه نفت داشت که بدون خریدار مانده بود. تولید نفت این کشور ۹۱۰ هزار بشکه در روز در دو سال گذشته کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از زمان اعتصاب صنعتی در اواخر سال ۲۰۰۲ و اوایل سال ۲۰۰۳ رسیده است.

ایران موفق شد تولید خود را در فوریه ثابت نگه دارد و ۲.۷۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد زیرا خریداران متعدد در این ماه از معافیت از تحریم‌های آمریکا بهره برده و به خرید نفت ایران ادامه دادند.

بنا بر بررسی پلاتس، عراق در فوریه ۴.۶۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۱۶۰ هزار بشکه در روز بالاتر از سهمیه تولید این کشور بود.

نیجریه‌ای که از توافق کاهش تولید قبلی معاف شده بود اما این بار قبول کرد تولید خود را محدود کند، ۱.۸۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۱۹۰ هزار بشکه در روز بالاتر است سهم تولید این کشور بود.

لیبی که در هفته جاری وضعیت اضطراری برای تولید میدان نفتی شراره به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز را لغو کرد ۸۷۰ هزار بشکه در روز نفت در فوریه تولید کرد که اندکی نسبت به ژانویه افزایش داشت.