تولید ناخالص داخلی ایالت‌های مختلف امریکا در مقایسه با کشورهای جهان

تولید ناخالص داخلی ایالت‌های مختلف امریکا در مقایسه با کشورهای جهان
خلاصه اخبار

نام بسیاری از کشورهای صنعتی و اقتصادهای بزرگ در این تصویر دیده می‌شود.

به گزارش سیگنال تولید ناخالص داخلی ۴۳۰ میلیارد دلاری ایران کمی بیشتر از ایالت مریلند (۴۱۶ میلیارد دلار) است.