توسعه و بهتر شدن فضای بازار سرمایه در دست اقدام است

توسعه و بهتر شدن فضای بازار سرمایه در دست اقدام است
خلاصه اخبار

فرهاد دژپسند در برنامه ی گفتگوی ویژه ی خبری به متلاطم بودن اقتصاد ایران در نیمه ی نخست سال جاری اشاره کرد که نرخ تورم ماهانه به ۸٫۶ نیز رسید. خوشبختانه دولت با اقدامات هوشمندانه‌ی خود توانست میزان تورم را کاهش داده و آن را به ۸٫۱ دهم برساند. در شهریور و مهر ماه نرخ تورم حدود ۷ درصد بود که امروز این نرخ به ۲ درصد نیز سقوط کرده است.

به گزارش سیگنال به نقل ا زعصر بورس، بسیاری بر این باور بودند که رشد اقتصادی در ایران نگران کننده و آسیب زننده است که با آمارهایی که امروزه به دست می‌رسد، حاکی از این است که این نگرانی درمورد بازار سرمایه بی‌مورد است.
طبق گفته های فرهاد دژپسند، تراز تجاری کشور و بازار سرمایه رشد مثبت داشته است. دلیل مثبت بودن این تراز، کاهش واردات و از طرفی افزایش میزان صادرات به کشورهای همسایه و حتی اروپایی بوده است. البته فرهاد دژپسند بر ایده آل نبودن بازار سرمایه تاکید کرد و بر بهتر شدن این بازار اشاره داشت.
فرهاد دژپسند گفت: با هدایت نقدینگی تورم را کنترل خواهیم کرد. از طرفی بانک ها نیز در بازار سرمایه می بایست با ما همکاری کنند و از تملیک کردن منابع مالی خود خودداری نمایند. خارج کردن اموال ذخیره شده‌ی بانک ها کمک بسیار زیادی به بازار سرمایه و بهتر شدن شرایط اقتصادی ایران می‌کند. این اموال را حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنیم که با بروزرسانی این ارقام در ماه بهمن، عدد۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر احتمال می‌رود. برای فروش و واگذاری این اموال تلاش می‌شود که از پتانسیل اوراق بهادار و بورس کالا به صورت فروش بلوکی استفاده کنیم.
الکترونیکی کردن فضای بانکی
وی از طرفی به الکترونیکی کردن فضای بانکی اشاره نمود. با الکترونیکی کردن بانک ها میزان شعبات بانک ها کاهش پیدا کرده و از طرفی میزان هزینه نیز برای دولت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل برای اجرایی کردن این اقدام با مدیران بانک‌ها جلساتی در این زمینه برگزار شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص بازار سرمایه افزود: به دنبال توسعه ی فضای الکترونیکی بازار سرمایه هستیم. نوسانات شاخص بورس طبیعی است. استفاده از صندوق های تثبیت کمک بسیار زیادی به سهامداران خواهد کرد. قرار است که حمایت‌های بسیار زیادی از این صندوق ها شود.
وزیر درباره ی دو تیم پایتخت نیز صحبت کرد و گفت: اقدامات جدید بسیار زیادی صورت گرفته که واگذاری را نسبت به قبل راحت تر می‌کند. این احتمال می‌رود که امسال این دو تیم به بخش خصوصی واگذار شوند.

، بسیاری بر این باور بودند که رشد اقتصادی در ایران نگران کننده و آسیب زننده است که با آمارهایی که امروزه به دست می‌رسد، حاکی از این است که این نگرانی درمورد بازار سرمایه بی‌مورد است.
طبق گفته های فرهاد دژپسند، تراز تجاری کشور و بازار سرمایه رشد مثبت داشته است. دلیل مثبت بودن این تراز، کاهش واردات و از طرفی افزایش میزان صادرات به کشورهای همسایه و حتی اروپایی بوده است. البته فرهاد دژپسند بر ایده آل نبودن بازار سرمایه تاکید کرد و بر بهتر شدن این بازار اشاره داشت.
فرهاد دژپسند گفت: با هدایت نقدینگی تورم را کنترل خواهیم کرد. از طرفی بانک ها نیز در بازار سرمایه می بایست با ما همکاری کنند و از تملیک کردن منابع مالی خود خودداری نمایند. خارج کردن اموال ذخیره شده‌ی بانک ها کمک بسیار زیادی به بازار سرمایه و بهتر شدن شرایط اقتصادی ایران می‌کند. این اموال را حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنیم که با بروزرسانی این ارقام در ماه بهمن، عدد۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر احتمال می‌رود. برای فروش و واگذاری این اموال تلاش می‌شود که از پتانسیل اوراق بهادار و بورس کالا به صورت فروش بلوکی استفاده کنیم.


الکترونیکی کردن فضای بانکی

وی از طرفی به الکترونیکی کردن فضای بانکی اشاره نمود. با الکترونیکی کردن بانک ها میزان شعبات بانک ها کاهش پیدا کرده و از طرفی میزان هزینه نیز برای دولت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل برای اجرایی کردن این اقدام با مدیران بانک‌ها جلساتی در این زمینه برگزار شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص بازار سرمایه افزود: به دنبال توسعه ی فضای الکترونیکی بازار سرمایه هستیم. نوسانات شاخص بورس طبیعی است. استفاده از صندوق های تثبیت کمک بسیار زیادی به سهامداران خواهد کرد. قرار است که حمایت‌های بسیار زیادی از این صندوق ها شود.
وزیر درباره ی دو تیم پایتخت نیز صحبت کرد و گفت: اقدامات جدید بسیار زیادی صورت گرفته که واگذاری را نسبت به قبل راحت تر می‌کند. این احتمال می‌رود که امسال این دو تیم به بخش خصوصی واگذار شوند.