تورم ۴۴.۲درصدی برای خانوارهای کشور / کمترین نرخ تورم ماهانه به استان سمنان رسید

تورم ۴۴.۲درصدی برای خانوارهای کشور / کمترین نرخ تورم ماهانه به استان سمنان رسید

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 327.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 5.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 1.4 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 43.6 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام 53.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران 37.7 درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 44.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان 50.1 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم 40.2 درصد است.

خانوارهای شهری

در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 323.8 رسید که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به لرستان با 6.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های سمنان و سیستان و بلوچستان با 1.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 42.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به ایلام با 52.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با 37.7 درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 43.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با 49.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 40.1 درصد است.

خانوارهای روستایی

در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 347.0 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با 5.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با 1.4 درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام 59.1 درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران 40.5 درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 47.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه 53.1 درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران 41.8 درصد است.