تهرانی‌ها پارسال ۷۵میلیارد تومان سفته و برات خریدند / چقدر سفته و برات واخواست شد؟

تهرانی‌ها پارسال ۷۵میلیارد تومان سفته و برات خریدند / چقدر سفته و برات واخواست شد؟

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس آمارهای بانک مرکزی بالغ بر 86 میلیارد و 300 میلیون ریال سفته و برات در بهمن ماه 1399 در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 درصد و 40.3 درصد افزایش یافت. در 11 ماه اول سال 1399 حدود 749 میلیارد و 200 میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 24.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه 1399 معادل 900 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 131 میلیارد و 500 میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 109.5 و 71.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 83.7 درصد و 19.8 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 21.32 درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 71.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه 1399 به عدد 65.1 رسید. عدد شاخص مذکور در بهمن ماه 1398 معادل 275.6 بوده است. در 11 ماه اول سال 1399 معادل 6900 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 2057 میلیارد و 400 میلیون ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 78.6 و 101.4 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 3.2 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 13.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 11 ماه اول سال 1399 به عدد 128 رسید. عدد شاخص مذکور در 11 ماه اول سال 1398 معادل 110.9 بوده است.

سفته

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.