تفاوت سود و ربا چیست؟

تفاوت سود و ربا چیست؟
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایبنا، به گزارش ایبِنا، پرداخت ربا الزامی است وحال انکه سود قبل از تحقق حالت التزام داشته و پس از تحقق پرداخت آن الزامی است. ربا حاصل بهره برداری از دارایی های نقدی است بدون آنکه صاحب سرمایه درتحقق آن مشارکت مستقیم داشته باشد حال آنکه سود بازده حاصل […]

به گزارش سیگنال به نقل از ایبنا،

به گزارش ایبِنا، پرداخت ربا الزامی است وحال انکه سود قبل از تحقق حالت التزام داشته و پس از تحقق پرداخت آن الزامی است.

ربا حاصل بهره برداری از دارایی های نقدی است بدون آنکه صاحب سرمایه درتحقق آن مشارکت مستقیم داشته باشد حال آنکه سود بازده حاصل از ترکیب عوامل تولید با یکدیگر و مشخصا ترکیب عامل کار و عامل سرمایه است.