سقف تسهیلات مسکن چه کسانی افزایش می‌یابد؟

سقف تسهیلات مسکن چه کسانی افزایش می‌یابد؟

دولت با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موافقت نمود.

در جلسه صبح امروز چهرشنبه 25 اسفند هیات وزیران به ریاست سید ابراهیم رئیسی مصوب شد تا تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا با رعایت مفاد مقرر در آیین نامه و با رعایت سرجمع اعتبارات مصوب در قوانین موضوعه برای یکبار در پروژه های در حال ساخت و قبل از ساخت و فروش اقساطی همان سال از سوی بانک های عامل افزایش یابد.

مصوبه مربوط به زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو اصلاح شد

همچنین هیئت وزیران مصوبه مربوط به زمان لازم‌الاجرا شدن پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را اصلاح نمود. در واقع بار مالی ناشی از اجرای مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می گردد.

برای مشاهده آخرین اخبار مسکن می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی مسکن شوید.
برچسب‌ها