تزریق ۴.۴میلیارد یورو به بازار ثانویه/ ۶۰۰میلیون یورو بدون مشتری ماند

خلاصه اخبار

بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه، از نیمه مرداد ماه تاکنون حدود ۴.۴میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است. به گزارش سیگنال، به نقل از تسنیم، بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد، از نیمه مرداد ماه و همزمان با اجرای سیاست تعمیق بازار ثانویه، حدود 4.4 میلیارد یورو انواع ارز […]

بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه، از نیمه مرداد ماه تاکنون حدود ۴.۴میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است.

به گزارش سیگنال، به نقل از تسنیم، بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد، از نیمه مرداد ماه و همزمان با اجرای سیاست تعمیق بازار ثانویه، حدود 4.4 میلیارد یورو انواع ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است. همچنین در این مدت حدود 3.8 میلیارد یورو انواع ارز نیز توسط واردکنندگان از صرافان خریداری شده است، به این ترتیب هنوز حدود 600 میلیون یورو ارز در بازار مذکور بدون مشتری مانده است.

بر این اساس در روز دوم آبان ماه حدود 115 میلیون یورو ارز به واردکنندگان با میانگین قیمتی 9900 تومان به‌فروش رسیده است.

در آخرین روز هفته نیز 63 میلیون یورو به‌قیمت میانگین 9700 تومان در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته است، به این ترتیب در آخرین روز کاری هفته قیمت فروش ارز به واردکنندگان با افت 200تومانی همراه بوده است.