ترخیص ۲۵۰۰ کانتینر قطعات خط تولید ایران‌ خودرو

ترخیص ۲۵۰۰ کانتینر قطعات خط تولید ایران‌ خودرو
خلاصه اخبار

معاون امور گمرکی و فنی گمرک با بیان اینکه طی یک ماه گذشته ۲۵۰۰ کانتینر قطعات خط تولید ایران‌خودرو ترخیص شده است، گفت‌: تشریفات ترخیص ۲۵۰۰ کانتینر دیگر در حال انجام است و شرکت سایپا نیز ۳ هزار کانتینر دارد که تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش سیگنال به نقل از TSEpress مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی و فنی گمرک در رابطه با دپوی چندین هزار کانتینر کالای خط تولید شرکت‌های بزرگ خودروسازی اظهار داشت:‌ اکثر این کانتینرها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده و محل استقرار عمده آن‌ها نیز در منطقۀ آزاد چابهار و منطقه ویژه شهید رجایی بندرعباس است.


معاون امور گمرکی و فنی گمرک با تاکید بر اینکه طبق برآوردها و اعلام نظر مقامات ذیربط حدود ۸ هزار کانتینر لوازم و قطعات منفصله (SKD) و (CKD) خط تولید خودروسازان است در مناطق مختلف وجود دارد، گفت:‌ طبق بررسی هائی که به عمل آمده این تعداد کانتینر مربوط به قطعات منفصلۀ خط تولید شرکت های خودروسازی است که مطابق مقررات کشور ایران فصل جداگانه‌ای در جداول ضمیمۀ کتاب مقررات صادرات و واردات به این اقلام اختصاص یافته است و این قطعات با درنظر گرفتن میزان تولید داخل محصول در فصل ۹۸ کتاب قابل طبقه بندی هستند.

وی با بیان این‌که این کانتینرها بیشتر متعلق به ایران‌خودرو و شرکتهای زیرمجموعه و همچنین سایپا است، تصریح کرد: خروج کالا از گمرک مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که این تشریفات با اظهارکالا به گمرک توسط صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی انجام می شود؛ بنابراین بدیهی است که مسئولیت گمرک از زمانی در رابطه با انجام تشریفات گمرکی شروع می‌شود که این کالاها به گمرک اظهار شوند. این درحالی‌ است که بخشی از ‌این قطعات به گمرکات اظهار نشده و لذا گمرک درخصوص اقلامی که اشاره شد نمی تواند مستقیماً ورود و اعمال قانون کند.

ارونقی در پاسخ به این سوال که چرا این کانتینرها پس از گذشت چندین ماه همچنان در مناطق، دپو شده و مشمول کالای متروکه تحویل سازمان اموال تملیکی نمی‌شود،‌ گفت: مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن، در قانون امور گمرکی و همچنین مصوبات مختلف اعلام شده است. با تقاضای کتبی صاحبان کالا و در صورت وجود علل موجه به تشخیص گمرک، تا تاریخ موافقت گمرک، این مدت، قابل تمدید هم هست.

برچسب‌ها