تراز بانک صادرات در درآمد تسهیلاتی و هزینه سپرده‌ها مثبت شد

تراز بانک صادرات در درآمد تسهیلاتی و هزینه سپرده‌ها مثبت شد
خلاصه اخبار

بانک صادرات ایران در اسفندماه سال ١٣٩٧ با افزایش درآمد تسهیلات اعطایی و متعادل کردن سود پرداختی به تراز مثبت دست یافت.

به گزارش سیگنال به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در اسفندماه مبلغ ١٤ هزار و ٦٤١ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل ١٢ هزار و ٣٨١ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرد.
به این ترتیب تراز وبصادر در آخرین ماه سال ٢ هزار و ٢٦٠ میلیارد ریال مثبت شد. به‌نظر می‌رسد تراز بانک صادرات ایران در حال بهبود است و این امکان وجود دارد که در پایان در سال‌جاری قادر باشد به تراز مثبت دست یابد. براساس این گزارش بانک صادرات ایران در بهمن‌ماه مبلغ ١١ هزار و ٦١ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل مبلغ ١٣ هزار و ٩٨٦ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرد و تراز بانک در بهمن‌ماه منفی بود. وبصادر در سال ٩٧ در مجموع مبلغ ١٢١ هزار و ٢٩٥ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی داشت که در مقابل آن مبلغ ١٥٠ هزار و ١١٢ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرده است. همچنین بانک صادرات ایران در اسفندماه افزایش سرمایه ٢٠٣ درصدی خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده است.

منبع: donya-e-eqtesad.com