تدوین برنامه سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق

تدوین برنامه سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق
خلاصه اخبار

وزیر نیرو گفت: برنامه ای سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق تدوین شده است که با اجرای آن، ظرفیت تولید برق این کشور 30 درصد افزایش می یابد.

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا، «رضا اردکانیان» در همایش تجاری ایران – عراق که در اتاق ایران برگزار شد، درباره بعضی اصول برنامه سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق، تصریح کرد: با اجرای این برنامه در سه سال تلفات برق عراق از 50 درصد کنونی به 20 درصد کاهش می یابد و این به معنی افزایش 30 درصدی ظرفیت تولید برق این کشور است.
به گفته وزیر نیرو، بازسازی نیروگاه های موجود عراق، آموزش نیروی انسانی و ساخت کارخانه های تولید تجهیزات از دیگر اهداف متصور در این برنامه سه ساله است.
وی اجرایی شدن این برنامه را وابسته به همکاری بخش خصوصی دانست و اظهار امیدواری کرد که شرکت های تولید و ساخت تجهیزات و مدیریت واحدهای صنعتی در این برنامه مشارکت داشته باشند.
اردکانیان تاکید کرد: در این بازه زمانی سه ساله هر زمان نیاز به صدور برق به عراق باشد در چارچوب قرارداد این صادرات انجام می شود.


وزیر نیرو اضافه کرد: نگاه ایران به مشارکت در بازسازی عراق چیزی فراتر از نگاه به بازار این منطقه است.
وی تصریح کرد: کشورهای دیگر تنها به دنبال بازار عراق هستند اما نگاه ایران به این کشور بسیار متفاوت است.
اردکانیان با اشاره به اهمیت نقش برق اعلام کرد: از طریق مذاکرات با وزیر انرژی عراق، برنامه سه ساله برای بازسازی صنعت برق این کشور تدوین شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر برنامه توسعه ای به زیرساخت نیاز داشته و صنعت برق نقش تعیین کننده ای در تحقق این برنامه ها دارد.
وزیر نیرو ایران را کشوری در حال توسعه و دارای برنامه های مشخص برای توسعه دانست و افزود: عملی شدن برنامه های توسعه کشور، مستلزم وجود امنیت در منطقه است. به همین دلیل امنیت و آسایش در عراق نقش مهمی در آسایش منطقه و برنامه توسعه ایران دارد.
اردکانیان تاکید کرد: از آنجا که تحقق برنامه توسعه ایران در گرو امنیت منطقه است، باید نقشی تعیین کننده در ایجاد آرامش و ثبات کشورهای همسایه داشته باشیم.
به گفته وزیر نیرو، عراق تاکنون بهای 90 درصد از برق صادرشده به این کشور را پرداخت کرده و مابقی هم مطابق قرارداد پرداخت خواهد شد.

منبع: ایرنا