تحلیل یک کارگزاری از عملکرد مالی یک ساله “همراه” و مقایسه با دوره قبل

تحلیل یک کارگزاری از عملکرد مالی یک ساله “همراه” و مقایسه با دوره قبل
خلاصه اخبار

عملکرد شرکت بورسی همراه اول طی سال ۹۷ توسط یک کارگزاری بررسی و با درآمدها و بهای تمام شده آن در سال قبل از آن، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران طی دوره مالی سال 97 و مقایسه درآمدها و بهای تمام شده آن با فعالیت سال قبل، توسط کارگزاری آبان مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت ارتباطات سیار ایران که در سال مالی ۹۶ با سرمایه ۹۶۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۳۲۸ تومان سود داشت اما در سال مالی ۹۷ موفق شده ۳۵۶۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق سازد که از مهمترین دلایل افزایش سود این شرکت بورسی می توان به افزایش ۲۱ درصدی مبلغ درآمدهای عملیاتی در مقابل رشد ۲۸ درصدی بهای تمام شده و در نتیجه افزایش ۸ درصدی سود ناخالص شرکت برای سال مالی ۹۷ نسبت به سال ۹۶، رشد ۵۵ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به سال ۹۶، رشد ۱۷ درصدی درآمدهای سرمایه گذاری نسبت به سال ۹۶ و تحقق ۷۲ میلیارد تومانی سایر درآمدهای غیرعملیاتی در سال مالی ۹۷ اشاره کرد.
درآمدهای عملیاتی:
مجموع درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی ۹۷ با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال مالی ۹۶ به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در جدول زیر تغییرات درآمد عملیاتی شرکت به تفکیک برای سال مالی ۹۷ و ۹۶ مقایسه شده است:

عمده درآمد شرکت از ارائه خدمات به مشترکین دائمی و اعتباری حاصل می شود. در سال مالی 97 درحالی که مشاهده می شود درآمد ارائه خدمات صوتی به مشترکین با افزایش اندکی نسبت به سال 96 همراه بوده، درآمد حاصل از ارائه خدمات داده با رشد پر شتاب تری مواجه شده است. در نمودار زیر تغییرات درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به تفکیک برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال )

در نمودار زیر تغییرات درآمد کارکرد مشترکین خطوط دائمی به تفکیک برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال )

بهای تمام شده:

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی 97 با افزایش 28 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 9.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. در جدول زیر تغییرات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت به تفکیک برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است:

حاشیه سود ناخالص:

در سال مالی97 حاشیه سود ناخالص “همراه” به 30 درصد رسیده در حالی که این نسبت سال 96 حدود 33 درصد بوده است. در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص سالانه شرکت نشان داده شده است:

سایر درآمدهای عملیاتی:

همراه اول در سال مالی 96 از این محل تنها 220 میلیارد تومان درآمد داشته که در سال 97 این مبلغ به 420 میلیارد تومان افزایش یافته است. در نمودار زیر تغییرات سایر درآمدهای عملیاتی شرکت به تفکیک برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال )

درآمدهای غیرعملیاتی:

در سال مالی 96 “همراه” از این محل 590 میلیارد تومان درآمد داشته اما  در سال 97 این مبلغ به 700 میلیارد تومان افزایش یافته است. در نمودار زیر تغییرات درآمدهای غیر عملیاتی شرکت به تفکیک برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال )

نتیجه گیری:

اگرچه در سال 97 درآمدهای عملیاتی روند صعودی را طی کرده اما رشد پر شتاب تر بهای تمام شده سبب شده تا حاشیه سود ناخالص نسبت به سال 96 کاهش یابد.نگاهی به درآمدهای شرکت نشان می دهد خدمات صوتی در مرحله بلوغ قرار دارند و شرکت برای افزایش درآمدها ناچار به افزایش ظرفیت در حوزه خدمات مبتنی بر داده است.

شرکت ارتباطات سیار در همین راستا در حال سرمایه گذاری در فعالیت های مربوط به حوزه اینترنت اشیا و کنتورهای هوشمند است که با راه اندازی این طرح ها می توان به تداوم سودآوری آن خوشبین بود.

منبع: بورس پرس

برچسب‌ها