تحلیل روند قیمت جهانی اونس طلا

تحلیل روند قیمت جهانی اونس طلا
خلاصه اخبار

بررسی قیمت اونس جهانی طلا نشان می دهد در حال حاضر در یک کانال خنثی قیمتی بین ۱۲۰۹ تا ۱۲۳۴ دلاری در نوسان است. به گزارش سیگنال، به نقل از رادیوسهام، بررسی قیمت اونس جهانی طلا نشان می دهد در حال حاضر در یک کانال خنثی قیمتی بین ۱۲۰۹ تا ۱۲۳۴ دلاری در نوسان بوده و در حال جمع کردی […]

بررسی قیمت اونس جهانی طلا نشان می دهد در حال حاضر در یک کانال خنثی قیمتی بین ۱۲۰۹ تا ۱۲۳۴ دلاری در نوسان است.

به گزارش سیگنال، به نقل از رادیوسهام، بررسی قیمت اونس جهانی طلا نشان می دهد در حال حاضر در یک کانال خنثی قیمتی بین ۱۲۰۹ تا ۱۲۳۴ دلاری در نوسان بوده و در حال جمع کردی انرژی برای خروج از کانال فوق می باشد.

همچنین بررسی خط روند میان مدتی نشان می دهد در حال حاضر در میان مدت بازار نزولی می باشد  که برای تغییر وضعیت می بایست مقاومت ۱۲۳۴دلاری را شکسته و بالای آن تثبیت شود.

 استراتژی معاملاتی لاک پشت طلایی با توجه به وضعیت فعلی قیمت اونس،سیگنالی برای شکست مقاومت ۱۲۳۴دلاری و یا از دست رفتن حمایت ۱۲۰۹ دلاری،صادر نکرده است که حاکی از روند خنثی حاکم بر اونس در حال حاضر می باشد.

جمع بندی و پیشنهاد:

با توجه به جمیع جهات به نظر می رسد،چنانچه مقاومت ۱۲۳۴دلاری شکسته و بالای آن تثبیت شود امکان رشد قیمت اونس تا کلاستر مقاومتی ۱۲۶۱دلار وجود دارد که به تبع  به جذابیت خرید سکه با فرض ثابت بودن سایرعوامل موثر بر قیمت سکه ،می افزاید. همچنین اگر کلاستر حمایتی ۱۲۰۹دلاری از دست برود امکان افت قیمت اونس تا ناحیه ۱۱۸۲دلاری دور از انتظار نخواهد بود.

یادآوری: این تحلیل صرفا بعد فنی و تکنیکال را پوشش میدهد و حتما بعد از لحاظ نمودن ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک تصمیم مناسب رو اتخاذ کنید.