تازه ترین قیمتهای خودرو در بازار

تازه ترین قیمتهای خودرو در بازار
خلاصه اخبار

دنیای اقتصاد با انتشار جدول زیر قیمت خودروهای ساخت داخل را در بازار منشر کرده است. مقایسه قیمتها با روزهای قبل نشان از ثبات بازار دارد.

قیمت خودرو