کرونا چگونه بنادر جهان را تحت تأثیر قرار داده است؟

خلاصه اخبار

حمل و نقل دریایی که بار بیشتری از تجارت را به عهده دارد که با شیوع کرونا بنادر جهان با فشارهای همه گیری مواجه شدند. رونق تولید و تقاضای زیاد برای کالاهای بادوام مصرفی در نیمه دوم سال گذشته باعث ایجاد رکود در مسیرهای اصلی حمل و نقل شده است.

حمل و نقل دریایی که بار بیشتری از تجارت را به عهده دارد که با شیوع کرونا بنادر جهان با فشارهای همه گیری مواجه شدند. رونق تولید و تقاضای زیاد برای کالاهای بادوام مصرفی در نیمه دوم سال گذشته باعث ایجاد رکود در مسیرهای اصلی حمل و نقل شده است.

برای آگاهی از آخرین اخبار، آموزش و تحلیل‌های مربوط به انواع بازارهای مالی اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.